Menü

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Főoldal
Hírek » Aktualitások
2018. augusztus 17. péntek - Jácint napja - 20:46

Aktualitások


Veszprémben, az aranyos-völgyi vízbázis területén valósította meg a BAKONYKARSZT Zrt. azt a 48 millió forint értékű beruházást, melyet november 15-én adtak át ünnepélyesen.
A cég saját forrásból finanszírozta a munkálatokat. Kugler Gyula vezérigazgató az új létesítmény avatásán beszédében szólt arról, hogy a régi gépház lebontását követően új, korszerű vízmű-gépházat építettek az új technológiához, ami korszerűbb fertőtlenítési módszer alkalmazását teszi lehetővé. A vízbázist elhagyó ivóvíz csírátlanítását UV berendezés végzi, amely minimálisra csökkenti a fertőtlenítés céljából felhasznált klórvegyületek mennyiségét. Külön helyiségbe telepítették a fertőtlenítő és vegyszeradagoló berendezést. A vízbázis rekonstrukciójának keretében kicserélték az igencsak elhasználódott udvartéri vezetékeket, gépészeti berendezéseket, valamint az aknákban víz alatt elhelyezkedő szerelvényeket.
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. és Várpalota Város Önkormányzata rendezésében 2012. november 9-én Várpalotán a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban került sor a „Várpalota térségi bántapusztai üzemelő vízbázis biztonságba helyezése” című projekt záró rendezvényére. A projekt a KEOP 2.2.3./B/09-11 2011-0003 pályázat keretében nyert támogatást.
Vízvételezés saját kútból - 2012-11-08
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 52.§-a a következők szerint rendelkezik a szennyvízelvezetés és tisztítás elszámolásának meghatározásáról.
Az elvezetett szennyvíz mennyiségét méréssel kell meghatározni. Mérés hiányában az ingatlan bekötési vízmérőjével mért és a más vízi-létesítményből származó vízmennyiség összesített mennyiségét kell figyelembe venni. A más vízi-létesítményből származó és szennyvízcsatornába kerülő vízmennyiséget hiteles vízmérő berendezéssel kell megmérni, és annak adatait a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. A mérés kialakítás ellenőrzésének, valamint a mérőállás ellenőrzésének lehetőségét a víziközmű-szolgáltató részére biztosítani kell.
Ez a felhasználóink számára azt jelenti, hogy amennyiben a víziközmű hálózaton kívül még máshonnan is használnak vizet, például saját kútból, akkor azt is mérősíteni kell, és a mérőn leolvasott értéket a szennyvízelszámolásnál figyelembe kell venni. A saját kút mérősítésével kapcsolatban műszaki ügyfélszolgálatainkon készséggel adunk további felvilágosítást.
Meglévő víziközmű-rendszerbe kötelező lett az ingatlan bekötése - 2012-11-08
A Vksztv. 55.§-a rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosa a víziközmű üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni. A 83.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben az ingatlan már jelenleg is a víziközmű-rendszerbe köthető (2012. július 15-én az ingatlanról műszakilag elérhető a víziközmű), akkor azt 2013. július 1-ig meg kell tennie az ingatlan tulajdonosának. Ennek elmulasztását a víziközmű-szolgáltató köteles a települési önkormányzat felé jelezni. Társaságunk felméri szolgáltatási területén az ilyen ingatlanokat, és az ingatlan tulajdonosokat levélben tájékoztatja a rákötési kötelezettségéről, és arról is, hogyan tudja ezt megtenni. Addig is ezzel kapcsolatos információkért műszaki ügyfélszolgálatainkat keressék!
Vízmérőhelyek téliesítése - 2012-11-13
A hideg, fagyveszélyes időszak beköszöntése előtt kérjük, gondoskodjon vízmérője fagyás elleni védelméről. Vízóra aknáján legyen jól záródó fedlap. Ha az akna nem elég mély, vagy oldal irányból is áthűlhet, vízmérőjét takarja le jó hőszigetelő anyaggal (NIKECELL, ásványgyapot, lefelé fordított karton doboz stb.). Ne feledkezzen meg a kerti locsoló csap és locsolási vízmérő víztelenítéséről sem. Az ürítés után ellenőrizze jól elzárta-e a vezetéket.
Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy az elfagyott vízmérő cseréjének, pótlásának költsége a felhasználót terheli!
9
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK,
ÜZEMEGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

hírleveleink

On-line Ügyfélszolgálat Mobil Alkalmazás
 
Várpalota térségi bántapusztai vízbázis biztonságba helyezése
KEOP-2.2.3/B/09-11
-2011-0003
Magyarország megújul


Készítette: