Jogszabályi változás a vizikömű-bekötések díjszabásáról
Tájékoztató
 
Az „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” szóló 2017. évi LVII. törvény előírásai alapján, a BAKONYKARSZT Zrt. az alábbi eljárásrendet alkalmazza 2017. július 1-től hatályos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §-a tekintetében:
 

55/H. § „Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése.”
 
I. Mi ingyenes és mi nem a törvény alkalmazásában (55/H. §)
 
Általános megállapítások:
 
- INGYENES:
 1. a víziközmű fejlesztési hozzájárulás(VFH),
 2. igénybejelentés elbírálásának díja,
 3. tervegyeztetés,
 4. adategyeztetés, vagy ennek megfelelő szolgáltatás,
 5. bekötési vízmérőóra költsége (ide értendő maga a vízmérő, a két db kötőcső hollandival, valamint a plomba anyagköltsége),
 6. a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja (ide értendő az előkészített mérőhelyre a vízmérő beszerelése két kötőcsővel, valamint a plombálás, azaz a VIPAK-ok felhelyezése és ennek a folyamatnak a dokumentálása is),
 7. a nyomáspróba díja, (ide értendő az ivóvíz bekötés nyomáspróba tevékenységének díja, valamint a gravitációs szennyvíz csatorna bekötés esetén a víztartási próba is).
Tekintettel arra, hogy a 2-3-4 pontok mind ingyenesek, így az üzembe helyezési eljárás, mivel az egy igény bejelentésének elbírálása, illetve adategyeztetésnek megfelelő szolgáltatásnak tekinthető, INGYENES!
 
 
- NEM INGYENES (azaz 2017. 07. 01-től továbbra is fizetendő minden egyéb költség, ami a fenti 7 tételben nem szerepel):
 1. földmunka és a hozzá tartozó munkafolyamatok kompletten út felbontással és helyreállítással együtt;
 2. bekötővezeték megépítése, azaz maga a szerelési munkafázis, kiszállási díjjal együtt;
 3. bekötéshez felhasznált anyagok és szerelvények, kivéve a bekötési vízmérő és a közvetlenül hozzá tartozó anyagokat (előző 5. pont);
 4. meglévő vezetékre való rácsatlakozás, azaz az un. élőre kötés, ivóvíz és szennyvízcsatorna ágazatban egyaránt;
 5. ivóvíz bekötés fertőtlenítése;
 6. szennyvíz csatorna bekötés kamerázása;
 7. geodéziai bemérés, ivóvíz és szennyvízcsatorna ágazatban egyaránt;
 
Veszprém, 2017. július 19.
 
 
                                                                                              Kugler Gyula
                                                                                              vezérigazgató