Menü

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Főoldal
Hírek » Aktualitások
2019. június 18. kedd - Arnold,Levente napja - 05:41

Aktualitások


Nem lakossági felhasználók személyes ügyintézése 2018.04.09-től - 2018-04-05
 
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat, hogy a nem lakossági felhasználókkal kapcsolatos személyes ügyintézés időpontjai 2018. április 9-től megváltoznak.
A nem lakossági felhasználók számára a személyes ügyintézésére (pl.: a felhasználási helyen a tulajdonos, illetve bérlő változással kapcsolatos átírások, kontingenssel kapcsolatos ügyintézés stb.) a következő időpontokban biztosítunk lehetőséget:

                                                                         kedd      8:00-14:00 óra között
                                                                         szerda   8:00-14:00 óra között

Lehetőség van továbbá kollégáinkkal telefonon (88/411-141 - 1-es menü # menüpont vagy 88/889-732, 88/889-741), illetve e-mailban (bakonykarszt@bakonykarszt.hu) konkrét ügyintézési időpont egyeztetésére is.
Az ügyintézés gördülékenységének biztosítása érdekében kérjük, hogy a személyes ügyintézéshez a következő iratokat legyenek szívesek magukkal hozni:
A nem lakossági felhasználó cégbírósági bejegyzése, illetve az egyéni vállalkozók esetében a vállalkozási tevékenység bejelentésének igazolása, aláírási címpéldány, az ügyintézéssel érintett ingatlan 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapja (nem hiteles tulajdoni lap is elfogadható) vagy adás-vételi szerződés, meghatalmazás, amennyiben az ügyintéző a cég ügyében megbízottként jár el.
Kérjük, hogy a fenti ügyekben ügyinézésüket szíveskedjenek a meghatározott ügyfélfogadási időpontokra vagy az egyedileg kért időpontokra időzíteni.
Megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük!

                                                                                               BAKONYKARSZT Zrt.
Tisztelt Felhasználóink!
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy kitöltötték a vevői megelégedettség méréssel kapcsolatos kérdőívünket. Köszönjük, hogy időt szántak arra, hogy részt vegyenek a felmérésben és ezzel segítsék a munkánkat.
Az alábbiakban az Önök által leggyakrabban feltett kérdésekre adunk választ és segítséget szeretnénk nyújtani abban, hogy a honlapunkon található információk eljussanak Önökhöz!
 
Általánosságban:
A BAKONYKARSZT Zrt. honlapján olvashat a Társaság aktuális híreiről, tervezett üzemszünetekről, településenkénti ivóvíz minőségi adatokról és a tisztított szennyvíz minőségekről. Megtalálja és olvashatja a Bakonyi Karsztvíz újság, valamint a Hírlevelek összes eddig megjelent számát, amelyben sok érdekességet olvashat fejlesztésekről, jövőbeni célokról, a szolgáltatott ivóvíz minőségéről, vízkeménységről, vízlágyításról, mobil applikációról és a Hírlevélben található számlamagyarázatunk segíthet a számla megértésében is.
A Közérdekű adatok címszó alatt megtalálható Társaságunk Üzletszabályzata.
A Letölthető nyomtatványok címszó alatt is sok tájékoztatást olvashat többek között az ivóvíz-törzshálózatra való rákötésekről, a szennyvíz-törzshálózatra való rákötésekről, házi beemelők műszaki követelményeiről, a bekötővezeték fektetési munkák elvégzésének feltételeiről, mellékvízmérők felszereléséről stb.
Kérjük, hogy nézze meg honlapunkat, amennyiben van rá lehetősége és tudjon meg többet a szolgáltatásunkkal kapcsolatosan.

A vevői megelégedettség mérés során gyakran feltett kérdésekre az alábbiakban adunk rövid választ:
A Magyar Víziközmű Szövetség közreműködésével forgatta le Gyetván Csaba, a magyar Hogyan készül? műsorok készítője következő kisfilmjét, amelynek a témája, hogy hogyan jut el az ivóvíz a csapokba, valamint, hogy hogyan tisztul meg a szennyvíz?
Tájékoztató
 
Az „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” szóló 2017. évi LVII. törvény előírásai alapján, a BAKONYKARSZT Zrt. az alábbi eljárásrendet alkalmazza 2017. július 1-től hatályos, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 55/H. §-a tekintetében:
 
Jogszabály változás - 2017-06-30
Kedves Felhasználóink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy  2017. július 1-jétől hatályos jogszabályi előírás szerint ha a felhasználási helyen a Felhasználó személye megváltozik, a korábbi és az új Felhasználó illetőleg Elkülönített vízhasználó együttesen a változást legkésőbb – kivéve a Felhasználó elhalálozása esetén – a birtokátruházástól számított 15 napon belül kötelesek a víziközmű-szolgáltatónak bejelenteni. A Felhasználó elhalálozása esetén az örökös az elhalálozás tényét legkésőbb annak tudomására jutása napjától számított 60 napon belül köteles a víziközmű-szolgáltató számára bejelenteni.
 
BAKONYKARSZT Zrt.
3
Ügyfélszolgáltat - Hibabejelentés
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK,
ÜZEMEGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

hírleveleink

On-line Ügyfélszolgálat Mobil Alkalmazás
 
Várpalota térségi bántapusztai vízbázis biztonságba helyezése
KEOP-2.2.3/B/09-11
-2011-0003
Magyarország megújul


Készítette: