Menü

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Főoldal
Hírek » Aktualitások
2019. január 20. vasárnap - Fábián,Sebestyén napja - 02:00

Aktualitások


Pályázati felhívás középiskolás diákok számára - 2014-02-03
A bajai Eötvös József Főiskola Innovációs Műhelye Vízgazdálkodási innovációs versenyt hirdet középiskolás diákok számára.
„Stockholmi Ifjúsági Víz Díj magyar verseny 2014”
„Az ifjúság a víz jövője”
 
Az 1997-ben alapított Stockholmi Ifjúsági Víz Díj (Stockholm Junior Water Prize, SJWP) egyike a legismertebb nemzetközi ifjúsági díjaknak a vízügy területén. Ezen a különleges, magas színvonalú versenyen, ami része az évente megrendezett Víz Világhétnek, hatalmas megtiszteltetés részt venni. Védnöke Viktória, a svéd koronahercegnő, aki találkozik a döntő résztvevőivel és személyesen adja át a győztesnek járó díjat, mely 5000 dollár és egy kristályszobor. A stockholmi döntőben, [A 2013-as díjátadás (Fotó: SIWI)] mely angol nyelven zajlik, az egyes országok versenyének első helyezettje indulhat. Világszerte minden évben több ezer, 15-20 év közötti, középiskolás fiatal vesz részt a selejtezőkön. Az esemény egyúttal kiváló eszköze a víz-, illetve a környezet védelmére, a környezettudatosságra irányuló figyelem felkeltésének. A Víz Világhét és a Stockholmi Ifjúsági Víz Díj szervezője a Stockholm International Water Institute (SIWI, ld. www.siwi.org/stockholmjuniorwaterprize).
Házi szennyvíz-beemelők átvétele - 2013-12-30
Tisztelt Lakossági Felhasználónk!
A 2013. december 3-tól hatályos 458/2013. (XII. 2.) számú Kormányrendelet (továbbiakban: rendelet), a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) számú Kormányrendeletet módosította.
A Kormányrendelet módosítás lényege, hogy a háztartási szennyvizet a törzshálózatba juttató beemelők kiépítésének és üzemeltetésének rendjét szabályozza, pontosítja.
A rendelet értelmében a házi beemelőknek a törzshálózattal egyidejű kiépítése az ellátásért felelősök (Önkormányzatok) feladata, míg a kiépült berendezések üzemeltetését a víziközmű szolgáltatóknak kell végezni.
A rendelet előírja, hogy a meglévő és a rendelet hatályba lépését követően a felhasználók által kiépített szennyvíz beemelők esetében az üzemeltetési feladat átvételekor a víziközmű-szolgáltató és a felhasználó átadás-átvételi jegyzőkönyvet vesz fel. A korábban kiépített (jelenleg a felhasználók által üzemeltetett) házi beemelők esetében a rendelet szerint az átadás-átvételt legkésőbb 2014. február 28-ig le kell folytatni.
A rendelet szabályozza továbbá azt is, hogy jelenleg a felhasználó tulajdonában lévő házi beemelőt – mint rendszerfüggetlen víziközmű elemet - át kell adni, az Ellátásért felelős (Önkormányzat) tulajdonába. A vagyonjogi átadás akkor történik meg, mikor legközelebb fő szerkezeti elemet (pl. szivattyút) cserél a víziközmű-szolgáltató, vagy amennyiben kiépül a házi beemelő felhasználási helytől független energia ellátása. Ez utóbbinak, felhasználási helytől – lakóháztól, lakástól – független energia ellátás kiépítésére a rendelet 2018. december 31-ig biztosít határidőt az Ellátásért felelősök (Önkormányzatok) számára. Amennyiben azonban a felhasználási helytől független energia hálózat kialakítása csak aránytalanul nagy költségráfordítással volna megvalósítható, az Ellátásért felelős a megadott határidőn belül megállapodhat a felhasználóval az energia ellátás további biztosításáról és annak költségviseléséről. Mérlegelendő szempont, hogy az ingatlan jelenlegi rendezett kialakításának jelentős megváltoztatásával, érdemes-e kialakítani a független energia hálózatot.
A rendelet kötelezi a víziközmű-szolgáltatókat, hogy a fent megfogalmazottak betartása érdekében 2013. december 31-ig hívja fel az érintett felhasználók figyelmét az átadási igény bejelentésére. A BAKONYKARSZT Zrt. ezúton tesz eleget a tájékoztatási kötelezettségének. A csatolt igénybejelentő lap elektronikus vagy postai úton való megküldésével, továbbá társaságunk a (www.bakonykarszt.hu) honlapján, on-line módon is kezdeményezheti Ön a házi beemelőjének üzemeltetésre vonatkozó átadását.igénybejelentő.pdf
Társaságunk felkészült arra, hogy a közel jövőben felkeresse minden egyes felhasználóját, az előírt átadás-átvétel lebonyolítására, így Önnél is hamarosan jelentkezni fogunk.

 
Veszprém, 2013. december 20.
                                                                                   Kugler Gyula
                                                                                  vezérigazgató
 
Hirdetmény - 2013-11-29
A BAKONYKARSZT Zrt. a víziközmű-szolgáltatásokról szóló 2011. évi CCIX. törvény, az annak végrehajtására hozott 58/2013.(II.27.) Kormányrendelet, valamint a MEKH által 2013. november 8-án elfogadott Üzletszabályzat alapján a Felhasználókkal kötött Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a törvényi előírásoknak megfelelően módosította. Az új, 2013. november 8-tól hatályos  ÁSZF-ek a honlapunkon és az ügyfélszolgálatokon kifüggesztett Üzletszabályzat 7.sz. mellékletében találhatóak meg.
Külön fejezetben a Közüzemi Szerződés (régen Szolgáltatási szerződés) általános szerződési feltételei - 7.a.sz melléklet), a Mellékszolgáltatási Szerződés (régen Számlázási szerződés - 7.b.sz melléklet) általános szerződési feltételei illetve a Locsolási mellékvízmérős Szerződés (régen Számlázási szerződés – locsolási mellékvízmérővel ellátott ingatlan vízhasználatára - 7.c.sz melléklet) általános szerződési feltételei.
Felhasználóinkkal (bekötési vízmérős fogyasztók) és Elkülönített vízhasználóinkkal (mellékvízmérős fogyasztók) kapcsolatos jogviszonyunkban, 2013. november 8-ával kezdődően az Üzletszabályzatban szereplő szerződéseket tekintjük érvényesnek.
A legfőbb változásokról Hírlevélben is tájékoztatni fogjuk Felhasználóinkat!
7
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK,
ÜZEMEGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

hírleveleink

On-line Ügyfélszolgálat Mobil Alkalmazás
 
Várpalota térségi bántapusztai vízbázis biztonságba helyezése
KEOP-2.2.3/B/09-11
-2011-0003
Magyarország megújul


Készítette: