Menü

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Főoldal
Hírek » Aktualitások
2019. március 19. kedd - Bánk,József napja - 05:21

Aktualitások


Új törvény, változó feltételek a működésben
 
A BAKONYKARSZT Zrt. tulajdonos önkormányzatainak képviselői 2012. december 5-én, rendkívüli közgyűlésen döntöttek, a társaságra vonatkozóan, az új víziközmű-törvénnyel kapcsolatos jogi és működési változtatásokról.
Veszprémben, az aranyos-völgyi vízbázis területén valósította meg a BAKONYKARSZT Zrt. azt a 48 millió forint értékű beruházást, melyet november 15-én adtak át ünnepélyesen.
A cég saját forrásból finanszírozta a munkálatokat. Kugler Gyula vezérigazgató az új létesítmény avatásán beszédében szólt arról, hogy a régi gépház lebontását követően új, korszerű vízmű-gépházat építettek az új technológiához, ami korszerűbb fertőtlenítési módszer alkalmazását teszi lehetővé. A vízbázist elhagyó ivóvíz csírátlanítását UV berendezés végzi, amely minimálisra csökkenti a fertőtlenítés céljából felhasznált klórvegyületek mennyiségét. Külön helyiségbe telepítették a fertőtlenítő és vegyszeradagoló berendezést. A vízbázis rekonstrukciójának keretében kicserélték az igencsak elhasználódott udvartéri vezetékeket, gépészeti berendezéseket, valamint az aknákban víz alatt elhelyezkedő szerelvényeket.
A BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. és Várpalota Város Önkormányzata rendezésében 2012. november 9-én Várpalotán a Gál Gyula Városi Sportcsarnokban került sor a „Várpalota térségi bántapusztai üzemelő vízbázis biztonságba helyezése” című projekt záró rendezvényére. A projekt a KEOP 2.2.3./B/09-11 2011-0003 pályázat keretében nyert támogatást.
Vízvételezés saját kútból - 2012-11-08
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.) 52.§-a a következők szerint rendelkezik a szennyvízelvezetés és tisztítás elszámolásának meghatározásáról.
Az elvezetett szennyvíz mennyiségét méréssel kell meghatározni. Mérés hiányában az ingatlan bekötési vízmérőjével mért és a más vízi-létesítményből származó vízmennyiség összesített mennyiségét kell figyelembe venni. A más vízi-létesítményből származó és szennyvízcsatornába kerülő vízmennyiséget hiteles vízmérő berendezéssel kell megmérni, és annak adatait a víziközmű-szolgáltató rendelkezésére kell bocsátani. A mérés kialakítás ellenőrzésének, valamint a mérőállás ellenőrzésének lehetőségét a víziközmű-szolgáltató részére biztosítani kell.
Ez a felhasználóink számára azt jelenti, hogy amennyiben a víziközmű hálózaton kívül még máshonnan is használnak vizet, például saját kútból, akkor azt is mérősíteni kell, és a mérőn leolvasott értéket a szennyvízelszámolásnál figyelembe kell venni. A saját kút mérősítésével kapcsolatban műszaki ügyfélszolgálatainkon készséggel adunk további felvilágosítást.
Meglévő víziközmű-rendszerbe kötelező lett az ingatlan bekötése - 2012-11-08
A Vksztv. 55.§-a rögzíti, hogy az ingatlan tulajdonosa a víziközmű üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant a víziközmű-rendszerbe beköttetni. A 83.§ (5) bekezdése rendelkezik arról, hogy amennyiben az ingatlan már jelenleg is a víziközmű-rendszerbe köthető (2012. július 15-én az ingatlanról műszakilag elérhető a víziközmű), akkor azt 2013. július 1-ig meg kell tennie az ingatlan tulajdonosának. Ennek elmulasztását a víziközmű-szolgáltató köteles a települési önkormányzat felé jelezni. Társaságunk felméri szolgáltatási területén az ilyen ingatlanokat, és az ingatlan tulajdonosokat levélben tájékoztatja a rákötési kötelezettségéről, és arról is, hogyan tudja ezt megtenni. Addig is ezzel kapcsolatos információkért műszaki ügyfélszolgálatainkat keressék!
9
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK,
ÜZEMEGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

hírleveleink

On-line Ügyfélszolgálat Mobil Alkalmazás
 
Várpalota térségi bántapusztai vízbázis biztonságba helyezése
KEOP-2.2.3/B/09-11
-2011-0003
Magyarország megújul


Készítette: