Menü

„A vízkincset nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön!”
Főoldal
Letölthető nyomtatványok
2019. július 22. hétfő - Magdolna napja - 05:35

Letölthető nyomtatványok

I. FELHASZNÁLÓI IGÉNY BEJELENTÉSE
Nyomtatvány címe Nyomtatvány száma
Igénybejelentés lakossági célú vízbekötés és/vagy szennyvízbekötés megvalósítására F 0704-20
Igénybejelentés nem lakossági célú vízbekötés és/vagy szennyvízbekötés megvalósítására F 0704-21
Igénybejelentés lakossági célú mellékvízmérő kialakításának megvalósítására F 0704-22
Igénybejelentés nem lakossági célú mellékvízmérő kialakításának megvalósítására F 0704-23
Igénybejelentés lakossági célú locsolási vízmérő kialakításának megvalósítására F 0704-24
Igénybejelentés nem lakossági célú locsolási vízmérő kialakításának megvalósítására F 0704-25
Szennyvíz-bekötővezeték átvétele üzemeltetésre és vagy házi szennyvízvezeték rácsatlakozás helyszíni szemléje F 0704-26
Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő felhasznló nyilvántartásba
történő felvétele-nyilvántartás meghosszabbítása iránt
F 0702-13
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználó nyilvántartásba történő
felvétel-nyilvántartás meghosszabbítása iránt
F 0702-14
Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő felhasználó akadálymentes számlakép igénybevételére F 0702-17
Vízmérő átjelentő lap F 0704-19
Meghatalmazás tulajdonosváltozás esetére  
   
II. IVÓVÍZ- ÉS SZENNYVÍZ TÖRZSHÁLÓZAT ÉS BEKÖTÉS TERVEZÉSE ÉS ENGEDÉLYEZTETÉSE
Nyomtatvány címe Nyomtatvány száma
Nyilatkozat tervezett vízbekötés, szennyvízbekötés megvalósításáról F 0704-12
Tulajdonjog átruházási szerződés (Törzshálózati víziközmű térítésmentes átruházásáról) F 0704-16
Tulajdonjog átruházási szerződés (Ivóvíz-bekötővezeték, szennyvíz-bekötővezeték térítésmentes átruházásáról) F 0704-15
Nyilatkozat tervezett törzshálózati víziközmű létesítmény megvalósításáról F 0704-09
Tájékoztató kvóta (kontingens) megállapítására F 0704-13
Nyilatkozat víz- és szennyvízkvóta átadása felhasználási helyre F 0704-11
Bekötési vízmérőakna elhelyezése  
Ikerbekötéses vízmérőakna szerelvényrajza  
Bekötési vízmérőakna szerelvényrajza  
Bekötési vízmérő és mellékmérők kialakítása pincében, vagy alagsorban  
Tisztítónyílás telken belüli elhelyezése  
Szolgáltatási pontra építendő műanyag tisztítónyílás vázlata  
Előregyártott elemekből készült tisztítóakna  
Csatlakozás tisztító nyílásra nyomóvezetékkel  
Nyomóvezeték bekötése beton tisztítóaknába  
Házi szennyvíz-beemelő akna  
Magyar Mérnöki Kamara által nyilvántartott tervezői lista  
Gravitációs szennyvízbekötés szerelvényrajzai  
Házi beemelők műszaki követelményei  
Tájékoztató ivóvíz-törzshálózatra való rákötésről  
Tájékoztató szennyvíz-törzshálózatra való rákötésről  
A bekötés előfeltételét képező továbbá a mellékvízmérők elhelyezéséhez,
szolgáltatói hozzájáruláshoz szükséges terv tartalmi követelményei
 
A bekötővezeték-fektetési munkák elvégzésének feltételei  
Bekötésivízmérőkre vonatkozó előírások  
   
III. ELKÜLÖNÍTETT VÍZHASZNÁLAT MÉRŐSÍTÉSE
Nyomtatvány címe Nyomtatvány száma
Tájékoztató mellékvízmérő felszerelésére   
Az elkülönített vízhasználat mérésére felszerelt mellékvízmérő  
Társasházak belső hálózatáról készített állapotfelmérés műszaki tartalma  
   
IV. LOCSOLÓVÍZ MELLÉKMÉRŐ ÉS LOCSOLÁSI KEDVEZMÉNY
Nyomtatvány címe Nyomtatvány száma
Tájékoztató locsolóvíz mellékmérő felszerelésére  
Vízmérőaknába elhelyezett locsolási célú mellékvízmérő T1  
Zárt épületben elhelyezett locsolási célú mellékvízmérő T2  
Kerti csapra szerelt locsolási célú mellékvízmérő T3  
Kérelem 10 %-os locsolási kedvezmény igénybevételéhez F 0702-16
   
V. VÍZMENNYISÉG MÉRÉSSEL KAPCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS
Nyomtatvány címe Nyomtatvány száma
Vízmérő átjelentő lap F 0704-19
Kérvény átlagmennyiség módosításához, vagy szolgáltatás felfüggesztéséhez F 0702-04
Kérvény szolgáltatás szüneteltetéséhez F 0704-18
Vízmérőcsere jegyzőkönyv F 0702-15
Megrendelő mellékvízmérők cseréjéhez, vízmérő plombálására, mérőhely(ek) lezárásához F 0706-02
Megrendelő elfagyott (megrongálódott) vízmérő javítására és cseréjére F 0706-01
Nyilatkozat bekötési vízmérő szerinti felhasználó hozzájárulása mellékvízmérő(k) beépítéséhez F 0706-04
Megrendelő metrológiai vizsgálatra F 0706-03
Megrendelő vízhálózat / vezeték nyomvonal műszeres vizsgálatához F 0704-27
Mérő nélküli felhasználásnál figyelembe vehető mennyiségek  
A szolgáltatási díj alapjául szolgáló szennyvízmennyiség-mérő beépítéséhez szükséges terv tartalmi követelményei  
Meghatalmazás mérőcseréhez  
   
VI. KÖZMŰNYILATKOZATOK
Nyomtatvány címe Nyomtatvány száma
Kérvény építési engedély kiadásához (Adatfelvélteli lap) F 0704-03
Kérvény használatbavételi engedély kiadásához F 0704-04
Közműnyilatkozat építési, bontási engedély kiadásához F 0704-05
Megrendelés és teljesítésigazolás közműegyeztetés (tanácsadás), adatszolgáltatás F 0704-14
Ügyfélszolgáltat - Hibabejelentés
ÜGYFÉLSZOLGÁLATAINK,
ÜZEMEGYSÉGEINK
ELÉRHETŐSÉGEI

hírleveleink

On-line Ügyfélszolgálat Mobil Alkalmazás
 
Várpalota térségi bántapusztai vízbázis biztonságba helyezése
KEOP-2.2.3/B/09-11
-2011-0003
Magyarország megújul


Készítette: