Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498

Vízbekötés és szennyvízbekötés

vizbekotes.jpg 
 
1. Bekötés létesítés, közműnyilatkozat, hálózatbővítés
Részvénytársaságunk alaptevékenységéhez szorosan kötődik a vízellátó- és szennyvízelvezető hálózatok üzemeltetése. E feladat keretében végezzük a rendszerek műszaki adminisztrációs feladatait is. Ebbe a körbe tartozik a meglévő hálózatokra történő rácsatlakozás adminisztrációs bonyolítása és fizikai kivitelezése, szükség esetén új hálózatszakaszok építése vagy építtetése, engedélyezése, mellékvízmérők és locsolóvíz mellékmérők létesítése, valamint a közmű nyilatkozatok kiállítása is.
 
2. Egyeztetés
Azon partnereink részére, akik még részvénytársaságunkkal nem állnak/álltak kapcsolatban és a víziközművek létesítése és engedélyeztetése kapcsán nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, előzetes egyeztetéssel állunk rendelkezésre. Az egyeztetésre minden üzemegységünkön műszaki adminisztrácóval várjuk ügyfeleinket.
 
Azon partnereinknek akik részvénytársaságunkkal már korábban is kapcsolatban álltak és ismerik az ügyintézés folyamatát - a gördülékenyebb ügyintézés érdekében-, weboldalunk megfelelő kialakításával szeretnénk segíteni. Egyeztetésre természetesen az üzemegységi adminisztrációk is rendelkezésre állnak.
 
3. Hálózatbővítés
Azon ingatlanok víziközmű ellátását, melyek környezetében (közterületi vagy egyéb tulajdonú, az adott ingatlan szomszédságában lévő telken) nincs lecsatlakozásra alkalmas fővezeték vagy gerinccsatorna, csak hálózatbővítés kivitelezésével lehet megvalósítani. Az egyeztetés során részvénytársaságunk szakemberei felvilágosítással szolgálnak az adott terület vagy ingatlan elláthatósága ügyében. A hálózatbővítés tervköteles. Az engedélyezési tervet a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez, vízjogi létesítési engedély megszerzése miatt, be kell nyújtani. A dokumentáció benyújtása előtt az üzemeltetői hozzájárulást részvénytársaságunktól kell kérni.
 
4. Bekötés
Azon ingatlanok esetében, melyek környezetében (közterületi vagy egyéb tulajdonú, az adott ingatlan szomszédságában lévő telken) van lecsatlakozásra alkalmas fővezeték vagy gerinccsatorna-hálózat az igényelt bekötés (víz, szennyvízcsatorna) megvalósítható. Az egyeztetés során műszaki kollégáink az ezzel kapcsolatos kérdésekre választ adnak. A bekötés létesítése tervköteles. A bekötéshez részvénytársaságunktól üzemeltetői hozzájárulást kell kérni.
 
Amennyiben Ön közületi felhasználónk (lesz) és új vízbekötést vagy szennyvízcsatorna-bekötést létesít, illetve meglévő telephelyén bővítést vagy más egyéb irányú változtatást tervez, amely vízigényének változtatását jelenti, közműfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie. Jelenleg a hozzájárulás mértéke 1 köbméter/nap ivóvízigény esetében 100.000,- Ft + ÁFA, 1 köbméter/nap elvezetendő szennyvízmenyiség esetében 150.000,- Ft + ÁFA. A tervezett vízigény alapján kerül kiszabásra a fizetendő összeg. Részvénytársaságunk éves rendszerességgel ellenőrzi és a tényleges fogyasztásokkal összeveti a megszerzett jogosultságot. Amennyiben a tényleges fogyasztás meghaladja a jogosult mennyiséget, a különbözeti értéket az év zárásakor kiszámlázzuk a cégnek.
 
5. Közműnyilatkozatok
Építési-, használatbavételi-, telephely-, fennmaradási- vagy működési engedélyhez közműnyilatkozatot ad ki részvénytársaságunk. Amennyiben Ön közületi felhasználónk (lesz), akkor a Bakonykarszt Zrt. központi ügyfélszolgálatán, amennyiben Ön magánfogyasztó, a települése szerint illetékes műszaki ügyfélszolgálatokon adjuk ki a nyilatkozatot. A település szerint illetékes ügyfélszolgálatunk elérhetőségeit megtalálja az Elérhetőségek oldalon.
 
6. Közműnyilatkozat építési engedélyhez
Építési engedélyhez szükséges közműnyilatkozat kiadásához az itt letölthető F 0704-05 sz. adatlapot kell kitöltenie, valamint csatolni kell egy térképmásolatot az érintett ingatlanról. Amennyiben közületi felhasználónk telephelyet létesít, szükséges a telephelyen végzendő tevékenység pontos megnevezése és statisztikai besorolási számának megadása. Ha technológiai gyártási folyamatot telepít, úgy ennek rövid leírása is szükséges. A közműnyilatkozatot 20 napon belül a feltüntetett címre kipostázzuk.
 
7. Közműnyilatkozat használatba vételi, telephely, fennmaradási és működési engedélyhez
Amennyiben meglévő bekötéssel rendelkező ingatlana, telephelye részére igényel használatba vételi-, telephely,- fennmaradási- vagy működési engedélyhez szükséges közműnyilatkozatot, akkor az itt letölthető F 0704-06 sz. adatlapot kell kitöltenie. A kitöltött adatlapokat magánfelhasználó esetén a település szerint illetékes ügyfélszolgálatunkon kell leadni. A kitöltött adatlapokat közületi felhasználó esetén a központi ügyfélszolgálatunkon kell leadni.
 
8. Egyeztetés, tervezés
Amennyiben Ön közületi felhasználónk (lesz) és bekötési kérelemmel fordul hozzánk, akkor a Bakonykarszt Zrt. központi ügyfélszolgálatán, amennyiben Ön magánfogyasztó és bekötési kérelemmel fordul hozzánk, akkor a települése szerint illetékes üzemegység műszaki ügyfélszolgálatán adjuk ki az engedélyt, előzetes egyeztetés alapján ( 2. sz. pont). Hálózatbővítés esetén, minden esetben a központi ügyfélszolgálatunk készíti el a közmű-üzemeltetői hozzájárulást. A tervdokumentációt bármely esetben csak az arra jogosult, a Mérnökkamarai Névjegyzékben szereplő tervező készítheti el.
 
9. Engedélyezés
Az előzetes egyeztetés és tervezés során elkészített terveket részvénytársaságunkhoz kell benyújtani. Közületi felhasználóinknak a részvénytársaság központi ügyfélszolgálatán állítják ki a szolgáltatói hozzájárulást hálózatbővítés, bekötés létesítés és mellékvízmérő felszerelése ügyében is. Magánfelhasználóink részére a tervezett hálózatbővítéshez részvénytársaságunk központi ügyfélszolgálatán, míg a bekötés létesítéséhez és mellékvízmérő beépítéséhez az engedélyt a területileg illetékes üzemegységünkön állítják ki.
 
9.1. Hálózatbővítés létesítéséhez egyedileg elkészített kérelemmel ellátva kell benyújtani a tervet.
 
9.2. Bekötés létesítése esetén a bekötés típusától függően a következő kérelmek benyújtása szükséges.
 
9.2.1. Ivóvíz bekötés létesítése esetén az F 0702-08 sz. nyomtatvány kitöltése szükséges
9.2.2. Szennyvízcsatorna bekötés létesítése esetén az F 0702-05 számú nyomtatvány kitöltése szükséges.
 
Amennyiben ivóvíz és szennyvízcsatorna bekötés is létesül a tervdokumentációhoz mindkettő adatlap kitöltése szükséges
 
9.3. Mellékvízmérő létesítése esetén az F 0702-07 sz. adatlap benyújtása szükséges.
 
9.4. Locsolóvíz mellékmérő létesítése esetén az F 0702-06 sz. adatlap benyújtása szükséges.
 
Az elkészült tervdokumentációt csak fent felsorolt kérelem, vagy adatlapok mellékleteként veszik át Öntől! Közületi felhasználó esetében cégszerű aláírás szükséges.
 
 
 
Minden adatlap kétoldalas. A második oldalon részletes tájékoztatót talál az adott csatlakozás vagy mérőelhelyezés kiépítésével és engedélyezésével kapcsolatban!
 
A beadott tervdokumentációknak meg kell felelni a 58./2013. (II.27.) Korm. sz. rendelet tartalmi követelményeinek és előírásainak. Amennyiben a benyújtott dokumentáció megfelel a ezen követelményeknek Részvénytársaságunk 30 munkanapos ügyintézési határidő tartása mellett kiadja az üzemeltetői hozzájárulást.
 
10. Vízjogi engedély
Hálózabővítés, szennyvízelőkezelés, nagyobb volumenű belső (magán) hálózatok építése esetén, vízjogi létesítési engedélyt kell kérni a Közép-dunántúli Vízügyi-, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőségtől.
 
11. Kivitelezés
Az engedélyezett tervek szerint (vízjogi létesítési engedélyes terv esetében jogerős vízjogi engedély) a tervezett létesítmény - arra jogosult kivitelező bevonásával - megépíttethető. A kivitelezés megkezdése előtt egyes esetekben egyéb engedélyek beszerzése is szükséges (pl.: közterületbontási engedély), ami minden esetben a beruházó vagy építtető feladata. Az elkészült létesítmény, közmű nem térhet el az engedélyezett tervben foglalttól. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmény miatt a tervtől el kell térni, akkor részvénytársaságunkkal mindenképpen fel kell venni a kapcsolatot és tervmódosítást kell készíteni. Más esetben részvénytársaságunk megtagadja az elkészült létesítmény műszaki átvételét!
 
12. Vagyonjogi átadás és üzembe helyezés
Az elkészült közművet, bekötést, mérési pontot stb.-t - ha az az engedélyezett tervek szerint létesült -, részvénytársaságunk műszakilag átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárásnak pontos tartalmi leírása van, mely részvénytársaságunk bármely telephelyén megtalálható. Ügyfélszolgálatainkon és a már említett letölthető dokumentumok tájékoztató részében pontos információkat adunk.
 
13. Fogyasztás, díjfizetés
Az elkészült és műszakilag átvett víz- vagy szennyvízbekötésre, mellékvízmérőre részvénytársaságunk szolgáltatási vagy számlázási szerződést köt, mely alapján rendszeres időközönként számlázzuk szolgáltatásunk ellenértékét. Társaságunk alaptevékenysége a vízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, ezért ha nem jutunk hozzá munkánk ellenértékéhez, akkor a biztonságos víziközmű ellátás foroghat veszélyben Veszprém megye jelentős részén. Kérjük partnereinket, hogy az egészséges, jó minőségű, tiszta ivóvíz érdekében a díj kifizetéséről ne feledkezzenek meg.