Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Ivóvíz és szennyvíz bekötés létesítésének folyamata


1. Bekötés létesítés, közműnyilatkozat, hálózatbővítés
Társaságunk alaptevékenységéhez szorosan kötődik a vízellátó- és szennyvízelvezető hálózatok üzemeltetése. E feladat keretében végezzük a rendszerek műszaki adminisztrációs feladatait is. Ebbe a körbe tartozik a meglévő hálózatokra történő rácsatlakozás adminisztrációs bonyolítása és fizikai kivitelezése, szükség esetén új hálózatszakaszok építése vagy építtetése, engedélyezése, mellékvízmérők és locsolási célú mellékmérők létesítése, valamint a közműnyilatkozatok kiállítása is.
 
2. Egyeztetés
Azon partnereink részére, akik még Társaságunkkal nem állnak/álltak kapcsolatban és a víziközművek létesítése és engedélyeztetése kapcsán nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, előzetes egyeztetéssel állunk rendelkezésre. Az egyeztetésre minden üzemegységünkön műszaki adminisztrácóval várjuk ügyfeleinket.
Azon partnereinknek, akik Társaságunkkal már korábban is kapcsolatban álltak és ismerik az ügyintézés folyamatát - a gördülékenyebb ügyintézés érdekében-, weboldalunk megfelelő kialakításával szeretnénk segíteni. Egyeztetésre természetesen az üzemegységi adminisztrációk is rendelkezésre állnak.
 
3. Hálózatbővítés
Azon ingatlanok víziközmű ellátását, melyek környezetében (közterületi vagy egyéb tulajdonú, az adott ingatlan szomszédságában lévő telken) nincs lecsatlakozásra alkalmas fővezeték vagy gerinccsatorna, csak hálózatbővítés kivitelezésével lehet megvalósítani. Az adott terület vagy ingatlan víziközművekkel való elláthatóságára vonatkozóan Társaságunk szakemberei műszaki egyeztetés keretében szolgálnak felvilágosítással. Hálózatbővítés létesítéséhez egyedileg elkészített kérelemmel ellátott, jogosult tervező által elkészített tervet szükséges Társaságunk Üzemviteli Osztályára benyújtani. A Társaságunkhoz benyújtandó tervdokumentációt a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról rendelkező 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 3. számú melléklete alapján kell összeállítani. A megfelelő tartalmú tervdokumentációhoz Társaságunk szolgáltatói hozzájárulást ad ki. Az engedélyezési tervet ezek után a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz vízjogi létesítési engedély megszerzése céljából be kell nyújtani.
 
4. Bekötés
Az ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötésekkel kapcsolatos ügyintézést Társaságunknál igénybejelentéssel szükséges kezdeményezni.
 
4.1. Ivóvíz- és/vagy szennyvízbekötés létesítésének ügyintézéséhez lakossági felhasználás esetén az F 0704-20 számú, nem lakossági felhasználás esetén az F 0704-21 számú igénybejelentő nyomtatvány kitöltése, és a nyomtatványon jelzett mellékletek csatolása szükséges.
 
4.2. Mellékvízmérő létesítésének ügyintézéséhez lakossági felhasználás esetén az F 0704-22 számú, nem lakossági felhasználás esetén az F 0704-23 számú igénybejelentő nyomtatvány benyújtása szükséges.
 
4.3. Locsolási célú mellékvízmérő létesítésének ügyintézéséhez lakossági felhasználás esetén az F 0704-24 számú, nem lakossági felhasználás esetén az F 0704-25 számú igénybejelentő nyomtatvány benyújtása szükséges.
 
A kitöltött, és a szükséges mellékletekkel felszerelt igénybejelentő nyomtatványt lakossági felhasználás esetén a területileg illetékes üzemegységünkre, nem lakossági felhasználás esetén pedig Társaságunk Üzemviteli Osztályára szükséges benyújtani.
 
A víziközmű bekötésekre vonatkozó igénybejelentést követően az igénybejelentőket ú.n. Értesítő levél kiküldésével tájékoztatjuk az igényelt bekötések megvalósíthatóságának műszaki feltételeiről, valamint az igényelt bekötésre vonatkozó tervdokumentáció benyújtásának körülményeiről.
 
Amennyiben Ön jelenlegi vagy jövendő nem lakossági felhasználónk, és új vízbekötést vagy szennyvízcsatorna-bekötést létesít, illetve meglévő telephelyén bővítést vagy más egyéb irányú változtatást tervez, amely vízigényének módosításával is együtt jár, víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetnie. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás mértéke jelenleg 1 m3/nap ivóvízigény esetében 100.000,- Ft + ÁFA, 1 m3/nap elvezetendő szennyvízmennyiség esetében 150.000,- Ft + ÁFA. A tervezett vízigény alapján kerül kiszabásra a fizetendő összeg. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás befizetésével nem lakossági felhasználónk ivóvízfelhasználásra, illetve szennyvízelvezetésre és -tisztításra vonatkozó kvótát (kontingenst) szerez, amelynek mértékéig jogosulttá válik a víziközmű szolgáltatások igénybevételére. Társaságunk rendszeresen összeveti a megszerzett jogosultságot a tényleges fogyasztásokkal. Amennyiben a tényleges fogyasztás meghaladja a kvóta (kontingens) mennyiséget, felhívjuk a felhasználónk figyelmét a kvóta emelésének szükségességére.
 
5. Engedélyezés
Az Értesítőben jelzett lehetőségek figyelembevételével 60 napon belül kell benyújtani a jogosultsággal rendelkező tervező által az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet 5. mellékletében szereplő tartalommal elkészített víziközmű bekötési tervet. A bekötési terv elbírálását követően az arra alkalmas tervdokumentációra Társaságunk szolgáltatói hozzájárulást ad a jogszabályok által biztosított határidőn belül.
 
6. Kivitelezés
Az engedélyezett tervek alapján (vízjogi létesítési engedélyes terv esetében végleges vízjogi engedély) a tervezett létesítmény megépíthető. A víziközmű bekötések szerelési munkáit írásbeli megrendelés alapján Társaságunk, vagy az általunk megbízott vállalkozó is elvégzi, de kivitelezési jogosultsággal rendelkező, vízszerelők nyilvántartásában szereplő vállalkozó is megbízható a bekötési munkák kivitelezésével. A Társaságunk által üzemeltetett ivóvízvezetékekre való rákötéseket kizárólag a területileg illetékes üzemegységünk végezheti.
A kivitelezés megkezdése előtt egyéb engedélyek beszerzése is szükséges (pl.: közterületbontási engedély), ami minden esetben a beruházó vagy az építtető feladata. Az elkészült létesítmény nem térhet el az engedélyezett tervben foglalttól. Amennyiben a kivitelezés során előre nem látható körülmény miatt a tervtől el kell térni, Társaságunkkal fel kell venni a kapcsolatot és tervmódosítást kell készíteni. Ettől eltérő esetben Társaságunk megtagadja az elkészült létesítmény műszaki átvételét!
 
7. Üzembe helyezés és vagyonjogi átadás
Az elkészült közművet, bekötést, mérési pontot stb.-t - ha az az engedélyezett tervek szerint létesült -, Társaságunk műszakilag átveszi. A műszaki átadás-átvételi eljárásnak pontos tartalmi leírása van, mely Társaságunk bármely telephelyén megtalálható. Ügyfélszolgálatainkon és a letölthető tájékoztatóinkban a műszaki átadás-átvételi eljárás feltételeiről pontos információkat adunk.
Az elkészült műveket a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény rendelkezései értelmében át kell ruházni a települési önkormányzat tulajdonába. A vagyonjogi átadást a hálózatbővítéssel elkészült törzshálózati víziközművek esetében az F 0704-16 számú, az ivóvíz- és szennyvízbekötő vezetékek esetében az F 0704-15 számú nyomtatványok kitöltésével lehet kezdeményezni az illetékes önkormányzatnál. Társaságunk abban az esetben tudja üzembe helyezni a víziközműveket, ha azokat a települési önkormányzat tulajdonba vette, és átadta azokat Társaságunknak üzemeltetésre.
 
8. Fogyasztás, díjfizetés
Az elkészült, műszakilag átvett és üzembe helyezett víz- és/vagy szennyvízbekötésre, beépített mellékvízmérőre Társaságunk közszolgáltatási vagy mellékszolgáltatási szerződést köt, mely alapján rendszeres időközönként számlázzuk szolgáltatásunk ellenértékét. Társaságunk alaptevékenysége a vízellátás, a szennyvízelvezetés és -tisztítás, ezért, ha nem jutunk hozzá munkánk ellenértékéhez, akkor a biztonságos víziközmű ellátás foroghat veszélyben Veszprém megye jelentős részén. Kérjük partnereinket, hogy az egészséges, jó minőségű, tiszta ivóvízzel történő biztonságos ellátás érdekében a díj kifizetéséről ne feledkezzenek meg.
 
9. Közműnyilatkozatok
Építési-, használatbavételi-, telephely-, fennmaradási- vagy működési engedélyhez Társaságunk közműnyilatkozatot ad ki. Amennyiben Ön jelenlegi vagy jövendő nem lakossági felhasználónk, akkor a BAKONYKARSZT Zrt. központjában, amennyiben Ön jelenlegi vagy jövendő lakossági felhasználónk, akkor a nyilatkozatot a település szerint illetékes műszaki ügyfélszolgálatainkon adjuk ki. A település szerint illetékes műszaki ügyfélszolgálataink elérhetőségét az Ügyfélszolgálat menüpont alatt találhatja.
 
9.1. Közműnyilatkozat építési engedélyhez
Építési engedélyhez szükséges közműnyilatkozat kiadásához az itt letölthető F 0704-03 számú  adatfelvételi lapot kell kitöltenie, valamint csatolni kell egy térképmásolatot az érintett ingatlanról. Amennyiben nem lakossági felhasználónk telephelyet kíván létesíteni, szükséges a telephelyen végzendő tevékenység pontos megnevezése és statisztikai besorolási számának megadása. Ha technológiai gyártási folyamatot telepít, úgy ennek rövid leírása is szükséges. A közműnyilatkozatot a feltüntetett címre kipostázzuk.
 
9.2. Közműnyilatkozat használatba vételi, telephely, fennmaradási és működési engedélyhez
Amennyiben meglévő bekötéssel rendelkező ingatlana, telephelye részére igényel használatba vételi-, telephely,- fennmaradási- vagy működési engedélyhez szükséges közműnyilatkozatot, akkor az itt letölthető F 0704-04 sz. adatlapot kell kitöltenie. A kitöltött adatlapokat lakossági felhasználó esetén a település szerint illetékes ügyfélszolgálatunkon kell leadni. A kitöltött adatlapokat nem lakossági felhasználó esetén a központi ügyfélszolgálatunkon kell leadni.
 
Pályázat