Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

DÍJVÁLTOZÁS NEM LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 74. § (2) bekezdés 3. pontjában kapott felhatalmazás alapján az energiaügyi miniszter 25/2023. (XII. 13.) EM rendeletében a nem lakossági felhasználók 2024. január 1-től érvényes víziközmű-szolgáltatási díj alkalmazása vonatkozásában a következőkről rendelkezett:

1. § (1) A víziközmű-szolgáltatás nem lakossági felhasználó általi igénybevételének ellenértéke országosan egységes.

(2) A nem lakossági felhasználó által fizetendő, illetve a víziközmű-szolgáltató által kiszámlázandó

a) közműves ivóvízellátás
aa) alapdíjának,
ab) fogyasztással arányos díjának,
b) közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás
ba) alapdíjának és
bb) fogyasztással arányos díjának mértéke az 1. mellékletben került meghatározásra.
 
BAKONYKARSZT Zrt.
Pályázat