Ügyfélszolgálat: (88) 411-141
Hibabejelentés (24 órás ügyelet): (88) 425-498
Akadálymentesített változatVáltás magyar nyelvreSwitch to englishAuf deutsch

Mi a teendő, ha..? segítünk Önnek

 
 1. Ha mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
   
 2. Ha locsolási célú mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
   
 3. Ha átlagfogyasztásunkat szeretnénk módosítani?
   
 4. Ha tulajdonosváltozást szeretnénk bejelenteni?
   
 5. Ha fizetési módot változtatnánk?
   
 6. Panasz bejelentés a BAKONYKARSZT Zrt.-nél
   
 7. Bekötési vízmérők és mellékvízmérők közötti különbözet elszámolásának eljárás rendje
   
Ha mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
 
1. A mérőhely kialakítására, a mellékvízmérő beépítésére az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet melléklete, valamint az MI 04-132-87 (Műszaki Irányelv) előírásai szerinti, arra jogosult tervezővel szerelési tervet kell készíttetni és benyújtani a szolgáltatónak.
 
2. A mellékvízmérőt üzembe helyezésekor a szolgáltató leplombálja és az ingatlan tulajdonosával mellékszolgáltatási szerződést köt. A szerződés létrejöttének előfeltétele: a., az ingatlan vízfogyasztásának bekötési vízmérővel történő mérése, b., az ingatlan vízellátására vonatkozó közözemi szerződés megkötése, c., a bekötési vízmérőre nem lehet díjhátraléka a szerződött partnernek.
 
3. Az ingatlanban minden felhasználási helyet mérni kell, ezért vagy átkötéseket kell készíteni, vagy több mérőt kell beépíteni. Az átkötések, belső átalakítás miatt esetlegesen fellépő nyomáscsökkenési zavarokért, meghibásodásokért a szolgáltató felelősséget nem vállal.
 
4. A mellékvízmérő beszerelésével kapcsolatos költség, valamint a hitelesítés és az esetleges javítás díja a felhasználót terheli.
 
5. A mellékvízmérő - javítás, csere és leolvasás céljából - bármikor hozzáférhető legyen.
 
6. A mellékvízmérők felszerelése után a bekötési vízmérőn mért - a mellékvízmérőkön mért fogyasztás mennyiségével csökkentett - fogyasztás díját az épület fenntartója fizeti. E vízdíj tartalmazza a mellékvízmérővel nem mért ingatlanok és a közösségi vízvételi helyeken levő vízfogyasztás díját, illetve a bekötési vízmérő utáni vezetékszakaszon az esetleges csőtörésekből elfolyt vízmennyiség, valamint a mellékvízmérők által még nem mérhető, de épületszinten összeadódó szerelvényhibákon elfolyt vízmennyiség ellenértékét.
 
7. A felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a mellékvízmérő működését rendszeresen figyelemmel kíséri, a rendellenes működést, meghibásodást a szolgáltatónak azonnal jelzi, a mellékvízmérő leolvasásához, cseréjéhez az ingatlanba való bejutást biztosítja.
 
8. Az ingatlanok mellékvízmérőin mért fogyasztást a szolgáltató közvetlenül a felhasználó részére számlázza. Évente legalább egy alkalommal a mellékvízmérő leolvasását a szolgáltató végzi, ez egyben ellenőrzést is jelent. Ha a leolvasás meghiúsul, a számlázás alapja a felhasználó közös képviselője és a mellékvízmérővel rendelkező felhasználó által írásban a szolgáltatóval közölt mellékvízmérő állása. Az adatközlés elmaradása esetén a szolgáltató átalányt számláz a leolvasásig. Az előzőekben említettek szerint a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők fogyasztása közötti különbözet után járó víz- és csatornadíj fizetéséért, valamint a mérővel nem rendelkező ingatlanok fogyasztásért - egyéb megállapodás hiányában - a lakóközösség egyetemlegesen felel.
 
9. Az ingatlanokat ellátó vízvezetékrendszer (a bekötési vízmérő és az egyes ingatlanok házi ivóvízhálózata közti vezetékhálózat) az ingatlan fenntartójának kezelésében van. Ezen vezetékrendszerek karbantartásáért, üzemeltetéséért, ezek meghibásodásából eredő károkért (ideértve a vízelfolyásból eredő többletköltségeket és károkozást) a fenntartó felel.
 
10. A szolgáltató kötelezettsége és felelőssége az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet szerinti szolgáltatási pontig (bekötési vízmérő) áll fenn.
 
11. A mérők helyszíni plombálása, és a mellékszolgáltatási szerződés megkötése, csak az előzetesen a kiszállásról készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött készpénzátutalási megbízás befizetése után történhet meg (Az aktuális díjtételekről az Egyéb díjtételek oldalon tájékozódhat.)
Ha locsolási célú mellékvízmérőt szeretnénk felszereltetni?
 
A mellékvízmérősítésről általában:
A lakossági felhasználók részéről jelentkező igények miatt, társaságunk a locsolóvíz vételezésére vonatkozóan szabványos megoldásokat dolgozott ki. A locsolóvíz mellékvízmérősítési igény felhasználói bejelentése után, társaságunk szakembere tájékoztatja a felhasználót a műszaki megoldás lehetőségeiről, a mellékvízmérő beszerelése érdekében szükséges teendőkről, a bekerülés becsült költségeiről. A locsolóvíz mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat elkülönítésére szolgálhat.
Csak a szabadtéren elhelyezett kerti csap vagy automatikus locsoló berendezés (továbbiakban locsoló berendezés) mellékvízmérővel történő ellátására van lehetőség! Meglévő mellékvízmérő utáni locsoló berendezés további mellékvízmérősítésére nincs lehetőség. Egy bekötési vízmérőhöz több locsolóvíz mellékvízmérő is tartozhat!
 
Tervezés:
Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet alapján, a mellékvízmérő beépítéséhez szerelési tervet kell készíteni, az alábbi tartalommal:
1. Műszaki leírás, mely tartalmazza a megrendelő, a tervező és a kivitelező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.
2. Tervrajzok:
a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.
 
Engedélyezés: Az előírások alapján elkészített terveket társaságunkhoz jóváhagyásra be kell nyújtani. Az előírásoknak megfelelő tervek alapján a felhasználó részére írásbeli hozzájárulást adunk. A hozzájárulás után végezhető el a szerelés.
 
Kiépítés, nyilvántartásba vétel a számlázáshoz:
A jóváhagyott terv szerinti kiépítést a felhasználó, vagy megbízottja végezheti. A kiépítés költségei (anyag és szerelés, vízmérő) a felhasználót terhelik. A társaságunknál alkalmazott vízmérő típusaira ajánlatot teszünk, de más típus is beszereltethető. A kiépítés történhet: épületen belül, aknában vagy a kerti csap felszálló vezetékén külön dobozban vagy megerősítő szerkezettel, a következők szerint:
 • Épületen belüli elhelyezéskor a locsolóvíz mellékvízmérő után a vezetéket faláttöréssel leágazás nélkül - jól láthatóan - kell vezetni a locsolási vízvételi helyig.
 • A kerti csap meglévő bekötési vízmérőakna mellett történő elhelyezésével vagy ha a felhasználó a kerti csap mellé aknát létesít, a locsolóvíz mellékvízmérő aknában kerülhet kialakításra. Ez esetben követelmény, hogy a mellékvízmérőt követő csőszakasz függőleges legyen és törje át az akna födémet, tehát a vízmérő és a kerti csap között földbe kerülő csőszakasz nem lehet. A mellékvízmérő és a kerti csap között leágazó idom sem lehet. A vízmérő utáni csőszakaszt az akna födéméhez rögzíteni kell úgy, hogy a kerti csap mozgatása ne okozhassa a vízmérő, illetve a csőkötések sérülését, meglazulását. Automata locsoló berendezés kiépítése esetén a vezérlő mágnesszelepek közvetlenül a mérő után kerülhetnek elhelyezésre, ezután kerülhet földbe a vezeték.
 • Kerti csap felszálló vezetéken történő mérősítése esetén a vízmérőt külön dobozban lehet elhelyezni. Doboz nélkül, a felszálló vezetéket megerősítő szerkezettel kell ellátni, a vízmérő sérülésének, meglazulásának elkerülése érdekében.
A szerelési munka elkészültével a társaság szakembere - kiszállási díj ellenében -, a helyszínen ellenőrzi a szabályszerű kiépítést. A tervtől való engedély nélküli eltérés esetén (a felhasználó  kivitelezési költségétől függetlenül), társaságunk megtagadhatja a mellékvízmérő számlázásra történő nyilvántartásba vételét, mellékszolgáltatási szerződés megkötését. A locsolóvíz mellékvízmérő a felhasználó tulajdonában marad.
 
Mellékszolgáltatási szerződés: A szabályszerűen kiépített locsolóvíz mellékvízmérős vízhasználatra mellékszolgáltatási szerződést kötünk. A mérők helyszínen történő plombálása, és a mellékszolgáltatási szerződés megkötése csak az előzetesen a kiszállásról készült számlához csatolt és a kérelmezőnek kiküldött készpénz átutalási megbízás befizetése után történhet meg. A BAKONYKARSZT Zrt.-től vásárolt locsolóvíz mellékvízmérő beépítésére vonatkozó típusterv esetén ez az összeg tartalmazza a típusterv vételárát, a kiszállás, plombálás és szerződéskötés díját. Egyedi tervek esetében a mellékszolgáltatási szerződéskötés és plombálás díja fizetendő. Az aktuális díjtételekről az Egyéb díjtételek oldalon tájékozódhat.
A szerződés létrejöttének feltétele:
 • a bekötési vízmérőre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti közüzemi szerződés megléte,
 • a felhasználó rendelkezzen a szolgáltató által jóváhagyott tervvel,
 • a felhasználónak nincs víz- és csatornadíj tartozása,
 • a mellékvízmérő felszerelése a terv alapján történt.
Számlázás:
A mellékvízmérős mellékszolgáltatási szerződés megkötését és a locsolóvíz használati hely nyilvántartásba vételét követően, a mellékvízmérő által mutatott vízmennyiség után, a locsolási időszakra csatornahasználati díjat nem számlázunk. Számlázáskor a mellékvízmérő által mutatott mennyiséget a bekötési vízmérő által mutatott mennyiségből levonjuk és az így csökkentett mennyiség után számlázzuk a csatornahasználati díjat.
 
Egyéb:
A locsolóvíz mellékvízmérő által mért vízhasználat csak hiteles mérővel történhet. A mellékvízmérő hitelességének érvényessége jelenleg 8 év. A hitelesítési idő lejárta után, megrendelésre a szolgáltató elvégzi a mérő cseréjét, a hitelesítés, a ki- és beszerelés költségeinek felszámításával. A vízmérő állagának megóvása, fagy elleni védelme (leürítéssel), a felhasználó kötelessége. A mérő meghibásodásából, megrongálódásából adódó minden kár a felhasználót terheli. A szolgáltató jogosult a locsolóvíz-vételezés ellenőrzésére. Szabálytalan vízvételezés (nem locsolási célra történő igénybevétel) esetén a szolgáltató jogosult a csatornahasználati díjat - a teljes locsolási időszakban - a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján számlázni.
 
A BAKONYKARSZT Zrt. működési területén a locsolási időszak: április 1-jétől - szeptember 30-ig tart.
 
Szerződés megszüntetése: Azonnal felmondható a szerződés,
 • a felhasználó részéről: - indok nélkül,
 • a szolgáltató részéről: - felhasználási helyre (bekötési vízmérő) vonatkozó számlatartozás esetén, - lejárt hitelességű vagy meghibásodott mellékvízmérő esetén.
A szabálytalan vízvételezés megszűntetésére történő eredménytelen felszólítás után, a szolgáltató a szerződést azonnal felmondhatja.
A szerződés módosítható: a felhasználó és a szolgáltató közös akaratával, továbbá jogszabály változása miatt, amennyiben a locsolóvíz vételezés szabályainak előírásai a szerződéssel ellentétes értelemben változnak.
 
Tisztelt Felhasználónk!
Javasoljuk, locsolóvíz-vételezési igényének ismeretében mérlegelje, hogy a mellékvízmérő tervezési, beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e az Ön részére.
Ha átlagfogyasztásunkat szeretnénk módosítani?
 
A BAKONYKARSZT Zrt. működési területén található felhasználási helyekre átlagmennyiség alapján készíti víziközmű szolgáltatásról szóló számláit. Egy évben egyszer történik lelolvasás, amely mérőállások alapján elszámol a felhasználási hely tulajdonosával.
 
Természetes, hogy egy-egy elszámolási ciklusban történnek változások (új gyermek érkezése, elköltöző gyerekek, stb.), melyek befolyásolhatják a lakásokban fogyasztott víz mennyiségét is. Ilyenkor - a megváltozott igényekhez igazodva - lehetőség van a számlázott átlagmennyiségen módosítani egyrészt online ügyfélszolgálaton keresztül, másrészt a Kérvény átlagmennyiség módosításához, szüneteltetéséhez című nyomtatványon.
 
Szolgáltatás szüneteltetése esetén a számlázandó mennyiséghez 0 m3-t kérünk beírni.
Ha tulajdonosváltozást szeretnénk bejelenteni?
 
Lakossági felhasználók
Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet az alábbiakat rögzíti tulajdonos-változás esetére:
 
"A felhasználó, illetve az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és az új felhasználó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 30 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző felhasználó és az új felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel."
 
A fentiekből következik, hogy a viták elkerülése miatt célszerű a régi és az új tulajdonosnak egy közösen elfogadott vízóraállás megjelölésével társaságunk ügyfélszolgálatán megjelenni. Első lépésben a megadott óraállásokkal záró számla készül a régi tulajdonosnak, aki ezt, és az esetleg még be nem fizetett számláit kiegyenlíti.
 
Ezután az új tulajdonossal, az alábbi okmányok : adás-vételi szerződés vagy hagyatéki végzés vagy ajándékozási szerződés, közösen leolvasott és aláírással igazolt vízóraállások, személyi azonosításra alkalmas igazolvány bemutatása alapján, szerződéskötésre kerül sor.
 
Gazdálkodó szervezetek
Az 58/2013. (II.27.) Kormányrendelet az alábbiakat rögzíti tulajdonosváltozás esetére:
 
"A felhasználó, illetve az elkülönített vízhasználó személyében beállott változást a régi és az új felhasználó, illetőleg elkülönített vízhasználó együttesen köteles a vízmérőállás megjelölésével a változástól számított 15 napon belül a szolgáltatónak bejelenteni. A bejelentés elmulasztása esetén az abból eredő károkért az elköltöző felhasználó és az új felhasználó, illetőleg az elkülönített vízhasználó egyetemlegesen felel."
 
A fentiekből következik, hogy a viták elkerülése miatt célszerű a régi és az új tulajdonosnak egy közösen elfogadott vízóraállás megjelölésével társaságunk ügyfélszolgálatán megjelenni. Az idézett rendelet 4. § (2) bekezdése az alábbiakat tartalmazza: "Gazdálkodó szervezet által kért bekötés megvalósításához vagy a részére nyújtott szolgáltatás mennyiségének növeléséhez, illetőleg minősége igényelt javításához - lakásszövetkezet és önkormányzat tulajdonában lévő lakóépületek elhelyezésére szolgáló ingatlanok kivételével - a szolgáltató részére víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni. A hozzájárulás mértéke az igényelt szolgáltatáshoz szükséges fejlesztés költségeinek arányos része. A víziközmű-fejlesztési hozzájárulás elkülönítetten kezelendő, és kizárólag a víziközmű fejlesztésére fordítható." Ezért a gazdálkodó szervezet, mint felhasználó személyében beállt változáskor rendezni kell a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás kérdését is.
 
Új felhasználó (tulajdonos) személyében beállt változás esetén, a fogyasztási hely átírása előtt tisztázni kell, hogy: Az előző felhasználó (tulajdonos) rendelkezik-e megszerzett víz-, illetve szennyvíz kontingenssel, azt megtartja vagy átadja az új felhasználó (tulajdonos) részére az alábbiak szerint:
 
 
1. A régi tulajdonos lemond az adott felhasználási helyre megváltott jogosultságáról az új tulajdonos javára. Kitöltendő a Nyilatkozat - víz-, szennyvíz kontingens átadásról - című nyomtatvány.
 
2. A megszerzett, átadott kontingensen felüli mennyiség (többlet víz- és csatornaszolgáltatási igény) esetén az új felhasználónak a normatívák szerint számított vízigénye alapján víziközműfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.
 
3. Amennyiben kontingens átadására nem kerül sor (a régi felhasználó megtartja), a teljes vízigény és az elvezetendő szennyvízigény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni.
 
4. Családi ház, magánlakás engedélyezett bekötésének gazdálkodó szervezet céljaira történő felhasználása esetén, a gazdálkodó szervezet teljes víz-, illetve szennyvízigénye után víziközmű-fejlesztési hozzájárulást kell fizetni.
 
Megjegyzés: működési területünkön lehetőség van a megszerzett kontingensek adott településen belüli mozgatására vagy megosztással történő felhasználására.
 
A vízkontingens rendezése után a megadott óraállásokkal záró számla készül a régi tulajdonosnak, aki ezt, és az esetleg még be nem fizetett számláit kiegyenlíti.
 
Ezután az új tulajdonossal, az alábbi okmányok: adásvételi szerződés, cégbírósági bejegyzés, aláírási címpéldány, adóbejelentési igazolás, bankszámlaszerződés és bankszámlaszám, társasház esetében alapító okirat vagy hiteles közgyűlési határozat, ha a változást nem az aláírási címpéldányon szereplő személy jelenti be, hanem meghatalmazott képviselője, úgy annak meghatalmazása mellett, a személyi azonosítására alkalmas igazolványa bemutatása alapján szerződéskötésre kerül sor.
 
Bérlő felvezetése
Bérleti jogviszony esetén Lakossági felhasználó és Gazdálkodó, valamint két Gazdálkodó felhasználó közötti bérleti jogviszony esetén vezetjük fel a bérlőt, mint Fogyasztó és Fizető fél.
Ebben az esetben a számláinkat a Bérlő nevére készítjük.
Ehhez a „NYILATKOZAT ……. számú Közszolgáltatási/Mellékszolgáltatási Szerződés melléklete” nyomtatványunkat szükséges kitölteni. (az Ügyfélszolgálati szabályzat 1. sz. melléklete)
Itt is figyelemmel kell lenni a fentebb leírt víziközmű-fejlesztési hozzájárulás (kontingens) rendezéséhez.
Ha fizetési módot változtatnánk?
 
Áttérés csekkről (készpénzátutalási megbízás) folyószámláról történő fizetésre
Ehhez nem kell mást tennie, mint pénzintézeténél megbízást adni (telebankon, interneten vagy személyesen) a víz- és csatornadíj számláinak átutalással történő fizetésére. Megbízásának tartalmaznia kell az Ön felhasználóazonosító-számát, amelyet a számláján a neve fölött talál meg. A megbízásról bankja értesíti társaságunkat. Ezt követően számlájának kiegyenlítését társaságunk a pénzintézettől kéri.
Csoportos beszedéshez társaságunk szolgáltató azonosítója: A11338024.
 
Áttérés folyószámláról csekkre (készpénzátutalási megbízás) történő fizetésre
A folyószámláról csekkre történő áttérésnél, elsősorban társaságunkat kell írásban értesítenie szándékáról, majd pénzintézeténél vissza kell vonnia az utalási megbízást.
 
Ha az áttérés időszakában készült utalásos víz- és csatornadíj számlája, azt csekk kíséretében utólag megküldjük Önnek.
Panasz bejelentés a BAKONYKARSZT Zrt.-nél
 

Panaszát bejelentheti:

Személyesen szóban:

Az ügyfélszolgálati irodáinkban:      
     8200 Veszprém Pápai u. 41.
     8400 AJKA Fő u. 62.
     8100 Várpalota Péti u. 1.

Az üzemmérnökségi, üzemvezetőségi irodáinkban:
     8291 Nagyvázsony Petőfi S. u. 2/C.
     8522 Nemesgörzsöny Zrínyi u. 29.
     8420 Zirc Bakonybéli u. 7.

Telefonon szóban:

A 88-411-141-es központi telefonos ügyfélszolgálatunkon, melyen hívását rögzítjük.

Írásban:

személyesen leadva az ügyfélszolgálatainkon, az üzemmérnökségi és üzemvezetőségi irodáinkban
Postai úton eljuttatva a BAKONYKARSZT Zrt. 8200 Veszprém Pápai u. 41. címre
e-mail-ben eljuttatva a bakonykarszt@bakonykarszt.hu e-mail címünkre
üzenőfalunkon keresztül. www.bakonykarszt.hu


Ha panasz ügyintézésével elégedetlen, a következő szervezetekhez fordulhat:

BAKONYKARSZT Zrt. Igazgatósága 8200 Veszprém Pápai u. 41.

Veszprém Vármegyei Kormányhivatal
Hatósági Főosztály,
Fogyasztóvédelmi Osztály
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.
Telefon: +36 88 550 510
E-mail: fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
KRID: 247873705
Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. fsz. 115-116.
Telefon: +36 88 814 121,
             +36 88 814 111 (titkárság)
KRID: 262219313
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
Cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.
Levelezési cím: 1388 Budapest, Pf. 89.
Telefon: +36 1 459 7740
Fax-szám: +36 1 459 7739
E-mail: ugyfelszolgalat@mekh.hu
KRID: 318983938
Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 8000 Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.
Levelezési cím: 8050 Székesfehérvár, Pf.: 947
Telefon: +36 22 512 161

Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Ady Endre tér 1.
Telefon: +36 94 513 430
KRID: 502209995
E-mail cím: vas.vmki@katved.gov.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Cím: 9021 Győr, Munkácsi Mihály u. 4.
Levelezési cím: 9021 Győr, Munkácsi Mihály u. 4.
Telefon: +36 96 518 293
Pályázat